کمترین: 
4628
بیشترین: 
4673
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4669
زمان: 
11/28 17:50
قیمت لاری گرجستان امروز 28 بهمن 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 28 بهمن 1397 , 4669 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":4628},{"date":"1397/11/28 12:20","price":4631},{"date":"1397/11/28 16:30","price":4673},{"date":"1397/11/28 17:50","price":4669}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398