کمترین: 
31676
بیشترین: 
31986
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
31961
زمان: 
11/28 17:50
قیمت ریال عمان امروز 28 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 بهمن 1397 , 31961 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":31676},{"date":"1397/11/28 12:20","price":31702},{"date":"1397/11/28 16:30","price":31986},{"date":"1397/11/28 17:50","price":31961}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399