کمترین: 
3361
بیشترین: 
3394
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3391
زمان: 
11/28 17:50
قیمت ریال قطر امروز 28 بهمن 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 28 بهمن 1397 , 3391 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":3361},{"date":"1397/11/28 12:20","price":3364},{"date":"1397/11/28 16:30","price":3394},{"date":"1397/11/28 17:50","price":3391}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398