کمترین: 
3264
بیشترین: 
3296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3294
زمان: 
11/28 17:50
قیمت ریال عربستان امروز 28 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 بهمن 1397 , 3294 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":3264},{"date":"1397/11/28 12:20","price":3267},{"date":"1397/11/28 16:30","price":3296},{"date":"1397/11/28 17:50","price":3294}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398