کمترین: 
7090
بیشترین: 
7159
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7153
زمان: 
11/28 17:50
قیمت منات آذربایجان امروز 28 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 بهمن 1397 , 7153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":7090},{"date":"1397/11/28 12:20","price":7095},{"date":"1397/11/28 16:30","price":7159},{"date":"1397/11/28 17:50","price":7153}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398