کمترین: 
185
بیشترین: 
187
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
187
زمان: 
11/28 16:30
قیمت روبل روسیه امروز 28 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 187 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":185},{"date":"1397/11/28 16:30","price":187}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399