کمترین: 
1320
بیشترین: 
1332
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1331
زمان: 
11/28 17:50
قیمت کرون سوئد امروز 28 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1331 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":1320},{"date":"1397/11/28 12:20","price":1321},{"date":"1397/11/28 16:30","price":1332},{"date":"1397/11/28 17:50","price":1331}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398