کمترین: 
165
بیشترین: 
166
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166
زمان: 
11/28 16:30
قیمت افغانی امروز 28 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":165},{"date":"1397/11/28 16:30","price":166}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398