کمترین: 
12179
بیشترین: 
12298
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12288
زمان: 
11/28 17:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 12288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":12179},{"date":"1397/11/28 12:20","price":12189},{"date":"1397/11/28 16:30","price":12298},{"date":"1397/11/28 17:50","price":12288}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399