کمترین: 
8406
بیشترین: 
8489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8482
زمان: 
11/28 17:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 28 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 28 بهمن 1397 , 8482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":8406},{"date":"1397/11/28 12:20","price":8413},{"date":"1397/11/28 16:30","price":8489},{"date":"1397/11/28 17:50","price":8482}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398