کمترین: 
9245
بیشترین: 
9336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9328
زمان: 
11/28 17:50
قیمت دلار کانادا امروز 28 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 بهمن 1397 , 9328 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":9245},{"date":"1397/11/28 12:20","price":9252},{"date":"1397/11/28 16:30","price":9336},{"date":"1397/11/28 17:50","price":9328}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399