کمترین: 
11077
بیشترین: 
11186
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11177
زمان: 
11/28 17:50
قیمت ین ژاپن امروز 28 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 بهمن 1397 , 11177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":11077},{"date":"1397/11/28 12:20","price":11086},{"date":"1397/11/28 16:30","price":11186},{"date":"1397/11/28 17:50","price":11177}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398