کمترین: 
1809
بیشترین: 
1827
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1825
زمان: 
11/28 17:50
قیمت یوان چین امروز 28 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":1809},{"date":"1397/11/28 12:20","price":1811},{"date":"1397/11/28 16:30","price":1827},{"date":"1397/11/28 17:50","price":1825}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399