کمترین: 
2323
بیشترین: 
2346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2344
زمان: 
11/28 17:50
قیمت لیر ترکیه امروز 28 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 2344 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":2323},{"date":"1397/11/28 12:20","price":2325},{"date":"1397/11/28 16:30","price":2346},{"date":"1397/11/28 17:50","price":2344}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399