کمترین: 
4163000
بیشترین: 
4188000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4183000
زمان: 
11/28 16:18
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 28 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 28 بهمن 1397 , 4183000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:12","price":4163000},{"date":"1397/11/28 11:36","price":4178000},{"date":"1397/11/28 12:06","price":4168000},{"date":"1397/11/28 12:12","price":4188000},{"date":"1397/11/28 16:18","price":4183000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399