کمترین: 
245000
بیشترین: 
2346000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2340000
زمان: 
11/28 16:18
قیمت نیم سکه امروز 28 بهمن 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 2340000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:12","price":245000},{"date":"1397/11/28 11:36","price":2345000},{"date":"1397/11/28 15:06","price":2346000},{"date":"1397/11/28 16:18","price":2340000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398