کمترین: 
485000
بیشترین: 
4185000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4175000
زمان: 
11/28 16:18
قیمت سکه بهار آزادی امروز 28 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 4175000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:12","price":4155000},{"date":"1397/11/28 11:36","price":4170000},{"date":"1397/11/28 12:06","price":4160000},{"date":"1397/11/28 12:12","price":4180000},{"date":"1397/11/28 15:06","price":485000},{"date":"1397/11/28 16:12","price":4185000},{"date":"1397/11/28 16:18","price":4175000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399