پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1692000
بیشترین: 
1719000
قیمت تقلبی: 
1714000
زمان: 
11/28 19:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 28 بهمن 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1714000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:10","price":1696000},{"date":"1397/11/28 11:15","price":1697000},{"date":"1397/11/28 11:20","price":1696000},{"date":"1397/11/28 11:25","price":1692000},{"date":"1397/11/28 11:30","price":1694000},{"date":"1397/11/28 11:40","price":1695000},{"date":"1397/11/28 11:45","price":1698000},{"date":"1397/11/28 11:50","price":1699000},{"date":"1397/11/28 11:55","price":1697000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":1693000},{"date":"1397/11/28 12:05","price":1694000},{"date":"1397/11/28 12:10","price":1695000},{"date":"1397/11/28 12:25","price":1704000},{"date":"1397/11/28 12:30","price":1702000},{"date":"1397/11/28 12:35","price":1699000},{"date":"1397/11/28 12:40","price":1700000},{"date":"1397/11/28 12:50","price":1707000},{"date":"1397/11/28 12:55","price":1705000},{"date":"1397/11/28 13:00","price":1706000},{"date":"1397/11/28 13:05","price":1708000},{"date":"1397/11/28 13:15","price":1703000},{"date":"1397/11/28 13:20","price":1708000},{"date":"1397/11/28 13:30","price":1706000},{"date":"1397/11/28 13:35","price":1705500},{"date":"1397/11/28 13:40","price":1710000},{"date":"1397/11/28 13:45","price":1711000},{"date":"1397/11/28 13:50","price":1713000},{"date":"1397/11/28 13:55","price":1710000},{"date":"1397/11/28 14:00","price":1719000},{"date":"1397/11/28 14:05","price":1717000},{"date":"1397/11/28 14:10","price":1713000},{"date":"1397/11/28 14:25","price":1711000},{"date":"1397/11/28 14:30","price":1707000},{"date":"1397/11/28 14:35","price":1708000},{"date":"1397/11/28 14:40","price":1712000},{"date":"1397/11/28 14:45","price":1700000},{"date":"1397/11/28 14:50","price":1705000},{"date":"1397/11/28 15:00","price":1711000},{"date":"1397/11/28 15:05","price":1701000},{"date":"1397/11/28 15:10","price":1707000},{"date":"1397/11/28 15:20","price":1704000},{"date":"1397/11/28 15:25","price":1705000},{"date":"1397/11/28 15:30","price":1706000},{"date":"1397/11/28 15:40","price":1705000},{"date":"1397/11/28 15:45","price":1703000},{"date":"1397/11/28 15:50","price":1701000},{"date":"1397/11/28 15:55","price":1698000},{"date":"1397/11/28 16:00","price":1695000},{"date":"1397/11/28 16:05","price":1700000},{"date":"1397/11/28 16:10","price":1699000},{"date":"1397/11/28 16:20","price":1697000},{"date":"1397/11/28 16:25","price":1698000},{"date":"1397/11/28 16:30","price":1698500},{"date":"1397/11/28 16:35","price":1697000},{"date":"1397/11/28 16:40","price":1698000},{"date":"1397/11/28 16:55","price":1709000},{"date":"1397/11/28 17:00","price":1705000},{"date":"1397/11/28 17:10","price":1702000},{"date":"1397/11/28 17:15","price":1704000},{"date":"1397/11/28 17:20","price":1701000},{"date":"1397/11/28 17:25","price":1700000},{"date":"1397/11/28 17:30","price":1703000},{"date":"1397/11/28 17:35","price":1704000},{"date":"1397/11/28 17:40","price":1705000},{"date":"1397/11/28 17:45","price":1703000},{"date":"1397/11/28 17:50","price":1704000},{"date":"1397/11/28 17:55","price":1710000},{"date":"1397/11/28 18:00","price":1707000},{"date":"1397/11/28 18:10","price":1708000},{"date":"1397/11/28 18:15","price":1709000},{"date":"1397/11/28 18:20","price":1710000},{"date":"1397/11/28 18:25","price":1708000},{"date":"1397/11/28 18:35","price":1712000},{"date":"1397/11/28 18:40","price":1713000},{"date":"1397/11/28 18:45","price":1716000},{"date":"1397/11/28 18:55","price":1712000},{"date":"1397/11/28 19:00","price":1714000}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398