پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1907870
بیشترین: 
1932160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1928190
زمان: 
11/28 18:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 28 بهمن 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1928190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:10","price":1923330},{"date":"1397/11/28 11:15","price":1922890},{"date":"1397/11/28 11:20","price":1921570},{"date":"1397/11/28 11:25","price":1917590},{"date":"1397/11/28 11:30","price":1920240},{"date":"1397/11/28 11:40","price":1921120},{"date":"1397/11/28 11:45","price":1919360},{"date":"1397/11/28 11:50","price":1926420},{"date":"1397/11/28 11:55","price":1925540},{"date":"1397/11/28 12:00","price":1922010},{"date":"1397/11/28 12:05","price":1921120},{"date":"1397/11/28 12:10","price":1922010},{"date":"1397/11/28 12:25","price":1926860},{"date":"1397/11/28 12:30","price":1925540},{"date":"1397/11/28 12:35","price":1926420},{"date":"1397/11/28 12:40","price":1925980},{"date":"1397/11/28 12:45","price":1927750},{"date":"1397/11/28 12:50","price":1928190},{"date":"1397/11/28 12:55","price":1926860},{"date":"1397/11/28 13:00","price":1927750},{"date":"1397/11/28 13:10","price":1925540},{"date":"1397/11/28 13:15","price":1924660},{"date":"1397/11/28 13:25","price":1926420},{"date":"1397/11/28 13:30","price":1928630},{"date":"1397/11/28 13:40","price":1929960},{"date":"1397/11/28 13:45","price":1932160},{"date":"1397/11/28 13:50","price":1931280},{"date":"1397/11/28 13:55","price":1929070},{"date":"1397/11/28 14:00","price":1932160},{"date":"1397/11/28 14:05","price":1931720},{"date":"1397/11/28 14:15","price":1930400},{"date":"1397/11/28 14:20","price":1929070},{"date":"1397/11/28 14:25","price":1927750},{"date":"1397/11/28 14:30","price":1926860},{"date":"1397/11/28 14:35","price":1927750},{"date":"1397/11/28 14:40","price":1925540},{"date":"1397/11/28 14:45","price":1916710},{"date":"1397/11/28 14:50","price":1922010},{"date":"1397/11/28 14:55","price":1923330},{"date":"1397/11/28 15:00","price":1916710},{"date":"1397/11/28 15:05","price":1918920},{"date":"1397/11/28 15:10","price":1920680},{"date":"1397/11/28 15:15","price":1922890},{"date":"1397/11/28 15:20","price":1918920},{"date":"1397/11/28 15:25","price":1921120},{"date":"1397/11/28 15:30","price":1918920},{"date":"1397/11/28 15:45","price":1916710},{"date":"1397/11/28 15:55","price":1912290},{"date":"1397/11/28 16:00","price":1907870},{"date":"1397/11/28 16:05","price":1910970},{"date":"1397/11/28 16:10","price":1912290},{"date":"1397/11/28 16:20","price":1912730},{"date":"1397/11/28 16:25","price":1911410},{"date":"1397/11/28 16:30","price":1910080},{"date":"1397/11/28 16:35","price":1911410},{"date":"1397/11/28 16:40","price":1910080},{"date":"1397/11/28 16:45","price":1912290},{"date":"1397/11/28 16:55","price":1915380},{"date":"1397/11/28 17:00","price":1917590},{"date":"1397/11/28 17:05","price":1918030},{"date":"1397/11/28 17:10","price":1915820},{"date":"1397/11/28 17:15","price":1913170},{"date":"1397/11/28 17:25","price":1915380},{"date":"1397/11/28 17:30","price":1917590},{"date":"1397/11/28 17:35","price":1916710},{"date":"1397/11/28 17:40","price":1917590},{"date":"1397/11/28 17:45","price":1919800},{"date":"1397/11/28 17:50","price":1918920},{"date":"1397/11/28 17:55","price":1920240},{"date":"1397/11/28 18:00","price":1921570},{"date":"1397/11/28 18:05","price":1920240},{"date":"1397/11/28 18:10","price":1922010},{"date":"1397/11/28 18:15","price":1923770},{"date":"1397/11/28 18:30","price":1923330},{"date":"1397/11/28 18:45","price":1927750},{"date":"1397/11/28 18:55","price":1928190}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398