کمترین: 
1688000
بیشترین: 
1704500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1703100
زمان: 
11/28 17:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 28 بهمن 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1703100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:10","price":1689300},{"date":"1397/11/28 11:15","price":1688000},{"date":"1397/11/28 12:15","price":1689300},{"date":"1397/11/28 16:20","price":1704500},{"date":"1397/11/28 17:45","price":1703100}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399