کمترین: 
4330000
بیشترین: 
4380000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4370000
زمان: 
11/28 18:42
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 28 بهمن 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 4370000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:06","price":4350000},{"date":"1397/11/28 11:12","price":4340000},{"date":"1397/11/28 11:30","price":4360000},{"date":"1397/11/28 11:36","price":4350000},{"date":"1397/11/28 11:48","price":4360000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":4350000},{"date":"1397/11/28 12:24","price":4360000},{"date":"1397/11/28 12:42","price":4370000},{"date":"1397/11/28 13:06","price":4360000},{"date":"1397/11/28 13:30","price":4370000},{"date":"1397/11/28 13:42","price":4380000},{"date":"1397/11/28 13:54","price":4370000},{"date":"1397/11/28 14:06","price":4380000},{"date":"1397/11/28 14:12","price":4370000},{"date":"1397/11/28 14:30","price":4360000},{"date":"1397/11/28 14:42","price":4350000},{"date":"1397/11/28 14:54","price":4360000},{"date":"1397/11/28 15:06","price":4350000},{"date":"1397/11/28 15:12","price":4360000},{"date":"1397/11/28 15:18","price":4350000},{"date":"1397/11/28 15:42","price":4340000},{"date":"1397/11/28 16:00","price":4330000},{"date":"1397/11/28 16:12","price":4340000},{"date":"1397/11/28 16:18","price":4330000},{"date":"1397/11/28 16:54","price":4340000},{"date":"1397/11/28 17:00","price":4350000},{"date":"1397/11/28 17:12","price":4340000},{"date":"1397/11/28 17:30","price":4350000},{"date":"1397/11/28 17:54","price":4360000},{"date":"1397/11/28 18:42","price":4370000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399