پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4313000
بیشترین: 
4368000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4362500
زمان: 
11/28 18:54
قیمت سکه امامی امروز 28 بهمن 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 4362500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:06","price":4344000},{"date":"1397/11/28 11:12","price":4334500},{"date":"1397/11/28 11:18","price":4333500},{"date":"1397/11/28 11:24","price":4325000},{"date":"1397/11/28 11:30","price":4348500},{"date":"1397/11/28 11:36","price":4341500},{"date":"1397/11/28 11:42","price":4337500},{"date":"1397/11/28 11:48","price":4352000},{"date":"1397/11/28 11:54","price":4346500},{"date":"1397/11/28 12:00","price":4340500},{"date":"1397/11/28 12:06","price":4343500},{"date":"1397/11/28 12:12","price":4343000},{"date":"1397/11/28 12:24","price":4352000},{"date":"1397/11/28 12:30","price":4350000},{"date":"1397/11/28 12:36","price":4353500},{"date":"1397/11/28 12:42","price":4357000},{"date":"1397/11/28 12:48","price":4358500},{"date":"1397/11/28 12:54","price":4355000},{"date":"1397/11/28 13:00","price":4356500},{"date":"1397/11/28 13:06","price":4352500},{"date":"1397/11/28 13:12","price":4351000},{"date":"1397/11/28 13:18","price":4353000},{"date":"1397/11/28 13:24","price":4352000},{"date":"1397/11/28 13:30","price":4357000},{"date":"1397/11/28 13:36","price":4359500},{"date":"1397/11/28 13:42","price":4365500},{"date":"1397/11/28 13:48","price":4368000},{"date":"1397/11/28 13:54","price":4361000},{"date":"1397/11/28 14:00","price":4364000},{"date":"1397/11/28 14:06","price":4366000},{"date":"1397/11/28 14:12","price":4363000},{"date":"1397/11/28 14:18","price":4361500},{"date":"1397/11/28 14:24","price":4359500},{"date":"1397/11/28 14:30","price":4354500},{"date":"1397/11/28 14:36","price":4353500},{"date":"1397/11/28 14:42","price":4336500},{"date":"1397/11/28 14:48","price":4343500},{"date":"1397/11/28 14:54","price":4347500},{"date":"1397/11/28 15:00","price":4350500},{"date":"1397/11/28 15:06","price":4340000},{"date":"1397/11/28 15:12","price":4345000},{"date":"1397/11/28 15:18","price":4340000},{"date":"1397/11/28 15:24","price":4339000},{"date":"1397/11/28 15:30","price":4339500},{"date":"1397/11/28 15:36","price":4338000},{"date":"1397/11/28 15:42","price":4333500},{"date":"1397/11/28 15:48","price":4333000},{"date":"1397/11/28 15:54","price":4325000},{"date":"1397/11/28 16:00","price":4313000},{"date":"1397/11/28 16:06","price":4321500},{"date":"1397/11/28 16:12","price":4329000},{"date":"1397/11/28 16:18","price":4323000},{"date":"1397/11/28 16:24","price":4324500},{"date":"1397/11/28 16:30","price":4323500},{"date":"1397/11/28 16:36","price":4320500},{"date":"1397/11/28 16:42","price":4323500},{"date":"1397/11/28 16:54","price":4334000},{"date":"1397/11/28 17:00","price":4338500},{"date":"1397/11/28 17:06","price":4335000},{"date":"1397/11/28 17:12","price":4329500},{"date":"1397/11/28 17:24","price":4333000},{"date":"1397/11/28 17:30","price":4336000},{"date":"1397/11/28 17:36","price":4341000},{"date":"1397/11/28 17:48","price":4343000},{"date":"1397/11/28 17:54","price":4345500},{"date":"1397/11/28 18:00","price":4348500},{"date":"1397/11/28 18:06","price":4348000},{"date":"1397/11/28 18:12","price":4350000},{"date":"1397/11/28 18:30","price":4349500},{"date":"1397/11/28 18:42","price":4361000},{"date":"1397/11/28 18:54","price":4362500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398