کمترین: 
13950
بیشترین: 
14060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14060
زمان: 
11/28 16:30
قیمت یورو امروز 28 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 28 بهمن 1397 , 14060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 10:10","price":13950},{"date":"1397/11/28 16:30","price":14060}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399