کمترین: 
1225.5
بیشترین: 
12360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12350
زمان: 
11/28 17:50
قیمت دلار امروز 28 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 28 بهمن 1397 , 12350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 10:10","price":12250},{"date":"1397/11/28 11:20","price":12240},{"date":"1397/11/28 12:20","price":12250},{"date":"1397/11/28 15:20","price":1225.5},{"date":"1397/11/28 16:20","price":12255},{"date":"1397/11/28 16:30","price":12360},{"date":"1397/11/28 17:50","price":12350}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398