کمترین: 
3676.9
بیشترین: 
3705.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3680.1
زمان: 
11/28 21:00
قیمت بیت کوین امروز 28 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 بهمن 1397 , 3680.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 00:00","price":3702.7},{"date":"1397/11/28 03:00","price":3692.9},{"date":"1397/11/28 06:00","price":3687.4},{"date":"1397/11/28 09:00","price":3705.5},{"date":"1397/11/28 12:00","price":3705.9},{"date":"1397/11/28 15:00","price":3701.2},{"date":"1397/11/28 18:00","price":3676.9},{"date":"1397/11/28 21:00","price":3680.1}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399