کمترین: 
161
بیشترین: 
165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
163
زمان: 
11/27 16:30
قیمت افغانی امروز 27 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 12:40","price":161},{"date":"1397/11/27 14:00","price":165},{"date":"1397/11/27 15:20","price":164},{"date":"1397/11/27 16:30","price":163}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399