کمترین: 
13885
بیشترین: 
14100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900
زمان: 
11/27 16:30
قیمت یورو امروز 27 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 27 بهمن 1397 , 13900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:40","price":13885},{"date":"1397/11/27 12:40","price":14050},{"date":"1397/11/27 14:00","price":14100},{"date":"1397/11/27 15:20","price":14000},{"date":"1397/11/27 16:30","price":13900}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398