کمترین: 
157113
بیشترین: 
157802
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157113.0
زمان: 
11/27 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 27 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 157113.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:40","price":157802.0},{"date":"1397/11/27 14:40","price":157113.0}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398