کمترین: 
2325000
بیشترین: 
2335000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2335000
زمان: 
11/27 17:12
قیمت نیم سکه امروز 27 بهمن 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 2335000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:36","price":2325000},{"date":"1397/11/27 17:12","price":2335000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398