کمترین: 
4125000
بیشترین: 
4135000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4135000
زمان: 
11/27 17:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 27 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 4135000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:36","price":4125000},{"date":"1397/11/27 17:12","price":4135000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398