کمترین: 
2897
بیشترین: 
3012
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2963
زمان: 
11/27 19:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 27 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 2963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":2900},{"date":"1397/11/27 11:40","price":2897},{"date":"1397/11/27 12:40","price":2929},{"date":"1397/11/27 13:40","price":2927},{"date":"1397/11/27 14:00","price":3012},{"date":"1397/11/27 15:20","price":2988},{"date":"1397/11/27 16:30","price":2963},{"date":"1397/11/27 17:20","price":2962},{"date":"1397/11/27 19:00","price":2963}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398