کمترین: 
8722
بیشترین: 
9069
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8921
زمان: 
11/27 19:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 بهمن 1397 , 8921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":8730},{"date":"1397/11/27 11:40","price":8722},{"date":"1397/11/27 12:40","price":8818},{"date":"1397/11/27 13:40","price":8811},{"date":"1397/11/27 14:00","price":9069},{"date":"1397/11/27 15:20","price":8995},{"date":"1397/11/27 16:30","price":8921},{"date":"1397/11/27 17:20","price":8918},{"date":"1397/11/27 19:00","price":8921}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399