کمترین: 
1370
بیشترین: 
1424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1401
زمان: 
11/27 16:30
قیمت کرون نروژ امروز 27 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 1401 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":1371},{"date":"1397/11/27 11:40","price":1370},{"date":"1397/11/27 12:40","price":1385},{"date":"1397/11/27 13:40","price":1384},{"date":"1397/11/27 14:00","price":1424},{"date":"1397/11/27 15:20","price":1413},{"date":"1397/11/27 16:30","price":1401}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398