کمترین: 
3155
بیشترین: 
3280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3227
زمان: 
11/27 19:00
قیمت ریال عربستان امروز 27 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 بهمن 1397 , 3227 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":3158},{"date":"1397/11/27 11:40","price":3155},{"date":"1397/11/27 12:40","price":3190},{"date":"1397/11/27 13:40","price":3187},{"date":"1397/11/27 14:00","price":3280},{"date":"1397/11/27 15:20","price":3254},{"date":"1397/11/27 16:30","price":3227},{"date":"1397/11/27 17:20","price":3226},{"date":"1397/11/27 19:00","price":3227}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398