کمترین: 
38927
بیشترین: 
40474
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
39816
زمان: 
11/27 19:00
قیمت دینار کویت امروز 27 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 39816 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":38960},{"date":"1397/11/27 11:40","price":38927},{"date":"1397/11/27 12:40","price":39355},{"date":"1397/11/27 13:40","price":39322},{"date":"1397/11/27 14:00","price":40474},{"date":"1397/11/27 15:20","price":40145},{"date":"1397/11/27 16:30","price":39816},{"date":"1397/11/27 17:20","price":39799},{"date":"1397/11/27 19:00","price":39816}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398