کمترین: 
6852
بیشترین: 
7124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7008
زمان: 
11/27 19:00
قیمت منات آذربایجان امروز 27 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 بهمن 1397 , 7008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":6858},{"date":"1397/11/27 11:40","price":6852},{"date":"1397/11/27 12:40","price":6927},{"date":"1397/11/27 13:40","price":6922},{"date":"1397/11/27 14:00","price":7124},{"date":"1397/11/27 15:20","price":7066},{"date":"1397/11/27 16:30","price":7008},{"date":"1397/11/27 17:20","price":7006},{"date":"1397/11/27 19:00","price":7008}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398