کمترین: 
11771
بیشترین: 
12239
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12040
زمان: 
11/27 19:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 12040 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":11781},{"date":"1397/11/27 11:40","price":11771},{"date":"1397/11/27 12:40","price":11900},{"date":"1397/11/27 13:40","price":11890},{"date":"1397/11/27 14:00","price":12239},{"date":"1397/11/27 15:20","price":12139},{"date":"1397/11/27 16:30","price":12040},{"date":"1397/11/27 17:20","price":12035},{"date":"1397/11/27 19:00","price":12040}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400