کمترین: 
8125
بیشترین: 
8448
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8310
زمان: 
11/27 19:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 27 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 27 بهمن 1397 , 8310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":8132},{"date":"1397/11/27 11:40","price":8125},{"date":"1397/11/27 12:40","price":8214},{"date":"1397/11/27 13:40","price":8207},{"date":"1397/11/27 14:00","price":8448},{"date":"1397/11/27 15:20","price":8379},{"date":"1397/11/27 16:30","price":8310},{"date":"1397/11/27 17:20","price":8307},{"date":"1397/11/27 19:00","price":8310}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398