کمترین: 
10706
بیشترین: 
11132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10951
زمان: 
11/27 19:00
قیمت ین ژاپن امروز 27 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 بهمن 1397 , 10951 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":10715},{"date":"1397/11/27 11:40","price":10706},{"date":"1397/11/27 12:40","price":10824},{"date":"1397/11/27 13:40","price":10815},{"date":"1397/11/27 14:00","price":11132},{"date":"1397/11/27 15:20","price":11041},{"date":"1397/11/27 16:30","price":10951},{"date":"1397/11/27 17:20","price":10946},{"date":"1397/11/27 19:00","price":10951}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398