کمترین: 
1749
بیشترین: 
1818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1788
زمان: 
11/27 16:30
قیمت یوان چین امروز 27 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 بهمن 1397 , 1788 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":1750},{"date":"1397/11/27 11:40","price":1749},{"date":"1397/11/27 12:40","price":1768},{"date":"1397/11/27 13:40","price":1766},{"date":"1397/11/27 14:00","price":1818},{"date":"1397/11/27 15:20","price":1803},{"date":"1397/11/27 16:30","price":1788}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399