کمترین: 
2245
بیشترین: 
2335
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2297
زمان: 
11/27 19:00
قیمت لیر ترکیه امروز 27 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 2297 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":2247},{"date":"1397/11/27 11:40","price":2245},{"date":"1397/11/27 12:40","price":2270},{"date":"1397/11/27 13:40","price":2268},{"date":"1397/11/27 14:00","price":2335},{"date":"1397/11/27 15:20","price":2316},{"date":"1397/11/27 16:30","price":2297},{"date":"1397/11/27 17:20","price":2296},{"date":"1397/11/27 19:00","price":2297}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399