کمترین: 
3221
بیشترین: 
3349
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3295
زمان: 
11/27 19:00
قیمت درهم امارات امروز 27 بهمن 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 3295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":3224},{"date":"1397/11/27 11:40","price":3221},{"date":"1397/11/27 12:40","price":3257},{"date":"1397/11/27 13:40","price":3254},{"date":"1397/11/27 14:00","price":3349},{"date":"1397/11/27 15:20","price":3322},{"date":"1397/11/27 16:30","price":3295},{"date":"1397/11/27 17:20","price":3294},{"date":"1397/11/27 19:00","price":3295}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398