کمترین: 
15260
بیشترین: 
15866
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15608
زمان: 
11/27 19:00
قیمت پوند امروز 27 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 بهمن 1397 , 15608 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":15272},{"date":"1397/11/27 11:40","price":15260},{"date":"1397/11/27 12:40","price":15427},{"date":"1397/11/27 13:40","price":15414},{"date":"1397/11/27 14:00","price":15866},{"date":"1397/11/27 15:20","price":15737},{"date":"1397/11/27 16:30","price":15608},{"date":"1397/11/27 17:20","price":15601},{"date":"1397/11/27 19:00","price":15608}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399