کمترین: 
1646000
بیشترین: 
1670000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1670000
زمان: 
11/27 12:40
قیمت آبشده نقدی امروز 27 بهمن 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 1670000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:10","price":1646000},{"date":"1397/11/27 12:40","price":1670000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398