پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1879170
بیشترین: 
1913620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1911850
زمان: 
11/27 19:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 27 بهمن 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 1911850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:10","price":1881380},{"date":"1397/11/27 11:20","price":1879170},{"date":"1397/11/27 11:25","price":1884470},{"date":"1397/11/27 11:35","price":1885790},{"date":"1397/11/27 11:45","price":1888000},{"date":"1397/11/27 11:50","price":1885790},{"date":"1397/11/27 11:55","price":1886230},{"date":"1397/11/27 12:00","price":1887560},{"date":"1397/11/27 12:05","price":1885790},{"date":"1397/11/27 12:10","price":1889330},{"date":"1397/11/27 12:15","price":1894630},{"date":"1397/11/27 12:20","price":1896830},{"date":"1397/11/27 12:25","price":1901250},{"date":"1397/11/27 12:30","price":1900810},{"date":"1397/11/27 12:35","price":1900370},{"date":"1397/11/27 12:40","price":1898160},{"date":"1397/11/27 12:45","price":1902130},{"date":"1397/11/27 12:55","price":1903460},{"date":"1397/11/27 13:05","price":1901250},{"date":"1397/11/27 13:10","price":1897720},{"date":"1397/11/27 13:15","price":1901250},{"date":"1397/11/27 13:25","price":1903460},{"date":"1397/11/27 13:30","price":1901250},{"date":"1397/11/27 13:35","price":1903900},{"date":"1397/11/27 13:40","price":1909200},{"date":"1397/11/27 13:45","price":1905670},{"date":"1397/11/27 13:50","price":1902570},{"date":"1397/11/27 13:55","price":1901690},{"date":"1397/11/27 14:00","price":1904340},{"date":"1397/11/27 14:05","price":1904780},{"date":"1397/11/27 14:10","price":1901250},{"date":"1397/11/27 14:15","price":1900810},{"date":"1397/11/27 14:20","price":1896390},{"date":"1397/11/27 14:25","price":1895070},{"date":"1397/11/27 14:30","price":1898600},{"date":"1397/11/27 14:35","price":1897720},{"date":"1397/11/27 14:40","price":1896830},{"date":"1397/11/27 14:45","price":1899040},{"date":"1397/11/27 14:55","price":1896390},{"date":"1397/11/27 15:05","price":1896830},{"date":"1397/11/27 15:10","price":1895510},{"date":"1397/11/27 15:15","price":1896390},{"date":"1397/11/27 15:20","price":1899040},{"date":"1397/11/27 15:25","price":1895510},{"date":"1397/11/27 15:35","price":1895950},{"date":"1397/11/27 15:40","price":1902570},{"date":"1397/11/27 15:50","price":1903900},{"date":"1397/11/27 15:55","price":1905670},{"date":"1397/11/27 16:00","price":1905220},{"date":"1397/11/27 16:10","price":1905670},{"date":"1397/11/27 16:15","price":1902570},{"date":"1397/11/27 16:25","price":1903460},{"date":"1397/11/27 16:30","price":1903020},{"date":"1397/11/27 16:35","price":1904780},{"date":"1397/11/27 16:40","price":1906990},{"date":"1397/11/27 16:50","price":1905220},{"date":"1397/11/27 16:55","price":1906550},{"date":"1397/11/27 17:00","price":1906990},{"date":"1397/11/27 17:05","price":1910970},{"date":"1397/11/27 17:10","price":1909640},{"date":"1397/11/27 17:15","price":1908760},{"date":"1397/11/27 17:20","price":1910080},{"date":"1397/11/27 17:35","price":1910520},{"date":"1397/11/27 17:40","price":1909640},{"date":"1397/11/27 17:50","price":1908320},{"date":"1397/11/27 17:55","price":1908760},{"date":"1397/11/27 18:00","price":1908320},{"date":"1397/11/27 18:05","price":1908760},{"date":"1397/11/27 18:15","price":1911410},{"date":"1397/11/27 18:35","price":1913620},{"date":"1397/11/27 18:40","price":1912290},{"date":"1397/11/27 18:45","price":1911850},{"date":"1397/11/27 19:00","price":1910970},{"date":"1397/11/27 19:05","price":1910080},{"date":"1397/11/27 19:10","price":1911850}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398