کمترین: 
1631400
بیشترین: 
1696200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1668600
زمان: 
11/27 18:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 27 بهمن 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 1668600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:10","price":1634100},{"date":"1397/11/27 11:35","price":1631400},{"date":"1397/11/27 12:35","price":1649300},{"date":"1397/11/27 13:30","price":1647900},{"date":"1397/11/27 13:50","price":1696200},{"date":"1397/11/27 15:10","price":1682400},{"date":"1397/11/27 16:20","price":1668600},{"date":"1397/11/27 17:15","price":1667900},{"date":"1397/11/27 18:55","price":1668600}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399