کمترین: 
1632800
بیشترین: 
1697600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1670000
زمان: 
11/27 18:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 27 بهمن 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 1670000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:10","price":1635500},{"date":"1397/11/27 11:35","price":1632800},{"date":"1397/11/27 12:35","price":1650700},{"date":"1397/11/27 13:30","price":1649300},{"date":"1397/11/27 13:50","price":1697600},{"date":"1397/11/27 15:10","price":1683800},{"date":"1397/11/27 16:20","price":1670000},{"date":"1397/11/27 17:15","price":1669300},{"date":"1397/11/27 18:55","price":1670000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398