کمترین: 
506670
بیشترین: 
514060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
514060
زمان: 
11/27 12:40
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 27 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 27 بهمن 1397 , 514060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:10","price":506670},{"date":"1397/11/27 12:40","price":514060}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398