کمترین: 
2470.6
بیشترین: 
2470.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.6
زمان: 
11/27 10:20
قیمت منات آذربایجان امروز 27 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 بهمن 1397 , 2470.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":2470.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398