کمترین: 
3095.6
بیشترین: 
3095.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3095.6
زمان: 
11/27 10:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 بهمن 1397 , 3095.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":3095.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399